Personvern

Når du bruker denne nettsiden, er i kontakt med oss eller bestiller varer og tjenester fra oss vil Monica Myklebust behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Monica Myklebust. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss enten per telefon eller e-post som angitt under:

Adresse: Parkgata 3, 6002 Ålesund
E-post: hei@monicamyklebust.no
Telefon: 40 88 22 40
Organisasjonsnr.: 925 162 965

HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER OG HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Opplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Den er videre knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke kontaktens privatliv. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for oss å kunne administrere og følge opp kundeforholdet. Den kontakten blir kun effektiv ved å kontakte kunden direkte. Behandlingen anses å være klart påregnelig for kunden.

NETTSIDEN

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt.

 

INFORMASJONSKAPSLER OG ANALYSEVERKTØY

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår https:/www.monicamyklebust.no, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Vi bruker følgende analyseverktøy på nettsiden:

Google Analytics

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere.

 

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

For å kunne drive virksomheten vår, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell o.l.

Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring

Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer

Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet og etter kravene i personvernforordningen.

 

HVORDAN SIKRES OPPLYSNINGENE

Alle opplysningene vi har om deg er beskyttet mot uvedkommende bruk. Selskapet har etablert egne rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Opplysningene er sikret med brukernavn og passord/pinkode. Videre er det adgangskontroll inn til selskapets kontorlokaler.

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss. E-postadressen er hei@monicamyklebust.no. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til samme vedkommende som angitt i avsnittet ovenfor.

KLAGER

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Sist endret 31.01.24